Барлығына арналған жалпылама білім беруден әркімге сапалы білім беруге
Қазақстандағы инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балалардың жалпы білім беру мектептерінде білім алуына деген қол жетімділік

sad"Балалардың әлеуметтік бейімделу орталығы" қоғамдық бірлестігі

Әлеуметтік-психологиялық көмек және түзете-дамыта оқыту, әлеуметтік жұмыскер қызметі. Лекотека - дамытатын ойыншықтар кітапханасының болуы. Ата-аналарға арналған тренингтер мен кеңес берулердің жүргізілуі. Мәдени іс-шараларды өткізу. Иппотерапия, Океанариумдағы арттерапия балама әлеуметтік бағдарламаларын енгізу.

Толығырақ

Контактная информация:

Адрес: 010000 г.АСТАНА, пр. Республики 28 офис 402, 403 Председатель Елена Анатольевна Колмогорова тел: 32 06 46, 8 701 233 18 18 e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. сайт: www.sadkz.org

kenes"Кеңес" кешендіқ алпын акелтіру орталығы

Қажеттіліктері айрықша балалардың құқық тарын қорғау мен ауытқушылығы күрделі балаларға медициналық-әлеуметтік және арнайы психологиялық әдістермен түзету көмегін көрсету.
Баламен жекелей жұмыс жасау арқылы бағдарламаларды әзірлеп, іске асыру: тіл дамыту, психологиялық көмек, когнитивті дамуы, сенсорлық-моторлық саладағы дамуы.
Білім алудағы қажеттіліктері айрықша балалар қарапайым балалармен тең деңгейде оқитын ықпалдастық топтары әрекет етеді.

Толығырақ

Контактная информация:

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы, 166. Телефоны приемная: +7 (727) 375-75-48 +7 (727) 375-72-50

raduga«Радуга» Қостанай қ. мүгедек балалар аналарының қоғамдық бірлестігі

Ақыл-ой және физикалық дамуында ауыт қушылығы бар балалар мен олардың жанұяларына медициналық – психологиялық - педагогикалық, әлеуметтік көмеккөрсету, қалпынакелтіру, бейімдеу және құқықтық қорғауда жәрдемдесу, олардың қоғамға интеграциялануына жағдай жасау, мүгедек балалардың аналарынажан-жақтыкөмек көрсету, мүмкіндігі шекте улібалалар мен олардың отбасыларының құқықтары мен еріктігін қамтамасы зететін ҚР заңнамаларын лоббилендіру.

 

Толығырақ

Контактная информация:

Адрес организации: г. Костанай, ул. Строительная 6/1, кв. 7, т/ф.: 8 (7142)28-89-55, 28-73-53 Президент: Колоскова Наталья Николаевна e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

samal"Самал" Орталығы ҚБ

Орталық ақыл-ой және физикалық мүмкіндіктерішекте улі балалар мен жас өспірімдердіңмәселелеріншешуменайналысады. Балалардыңбілімалуға, медициналықкөмекке, экологиялық таза кеңістіктегіөмірге, өзгеұлттарменбірлік пен достықтаөмірсүругедегенқұқықтарынлоббилендіружәнеіскеасырумақсатындағыхалықаралық, республикалықконференциялар, дөңгелекүстелдер мен семинарлардыңұйымдастырушысы. Орталықта "Монтессорикабинеті" жұмысістейді, "Мүмкіндігішектеуліжасөспірімдер мен жастардыңкәсібибағдарлануы", "Әлеуметтікжәнемедициналыққызметәдістерінжетілдіру" жобаларыжүзегеасырылып, мүмкіндігішектеуліжастардыңтұрмыстықжәнееңбекдағдыларынаиеболуыүшінүйірмелержұмысжасап, жазғыдемалысұйымдастырылады.

 

Толығырақ

Контактная информация:

Тел./Факс: 8 (7182) 682939 Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Адрес: ул. Кутузова 42/2 140003 Павлодар, РК

dybys"Дыбыс" естуқабілетініңкемтарлығыжәнекохлеарлыимпланттары бар балалардықолдауқоғамы

Кохлеарлыимпланттары (КИ) жәнеестукемтарлығы (ЕК) бар балалардың ҚР-дағыбарлықөмірәрекеттерініңбаршадеңгейлеріндегімүдделерінеөкілдікетужәнеқорғау.

Естукемтарлығы бар балалардыңқалпынакелуінежәнеолардыңтолыққандыакадемиялықбілімалуынажәрдемдесу. Ортақсұрақтардышешу, араласужәнеөзаражәрдемдесуіүшін КИ бар балалар мен ата-аналардыңбірігуі. КИ мен ЕК бар балалардың, ата-аналар мен заңөкілдерініңолардыңоқу, тәрбиеленужәнеәлеуметтенусаласындағыбелсенділіктеріндамыту.

 қсай" РБКА, түзетупедагогикасыҰлттықғылыми-практикалықорталығыныңмамандары мен дәрігерлерімен, ҚазақстандағыMed-elфирмасыныңөкілдеріменжәне «Topkid» (Талғар қ.) балалар даму орталығыменбелсендісеріктестікетужәнекеңесалу.

 

Толығырақ

Контактная информация:

Председатель правления: Ешпанова Динара – кандидат экономических наук, доцент e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Исполнительный директор: Смолина Наталья – учитель инклюзивного начального класса ГУ ОШ № 49, сурдопедагог e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Адрес организации: 050042, Республика Казахстана, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Токтабаева, д.13, кв. 24, тел.:+7(727) 2285514

deti chernobylya i aralaҚызылордақаласындағы "Чернобыль және Арал балалары" ХалықаралыққайырымдылыққоғамдыққорыҚоғамдықбірлестігініңөкілдігі

Экологиялықжәнетехногендіапаттарданзардапшеккенбалалардыңқұқықтарынқорғаужәнемүдделеріналғатарту.
Мүмкіндігішектеулібалалар мен олардыңата-аналарынапсихологиялық, заңдық, әлеуметтік-құқықтық, ақпараттықкөмеккөрсетужәнеқолдау. Қызылордаоблысындағымүгедекбалаларұйымдарыжүйесінкеңейтужәненығайту, мүгедекбалалардыңжағдайынанықтаубойыншазерттеужүргізу. Саясат пен заңнаманыжетілдіру, соныңішіндемүгедекбалаларғатеңқұқықтар мен мүмкіндіктердіқамтамасызетумақсатыменбилікжәнехалықаралықсеріктестікоргандарыменынтымақтастықету. Қабылданатынзаңнамалар мен бағдарламалардыңмүгедектікмәселелерінедегенсезімталдылығынасараптамажүргізу.

Толығырақ

Контактная информация:

г.Кызылорда, пр.Абая 25 А, кааб. 15. Телефон-факс: 8 (7242) 239861 email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ardiМБАҚ - Алматы қ.Мүгедекбалаларата-аналарының қауымдастығы

Қауымдастық 480 отбасыны асырайды. Еріктілер, ата-аналар, аға-әпкелер, студенттер, дәрігерлер мен мұғалімдер белсенді көмек көрсетеді. "Мүмкіндігі шекте улі балалар мен жастардың шығармашылық және физикалық даму орталығы" ашылды. Мүгедек балаларға арнап қайырымдылық акцияларының жүргізілуі, жетекші дәрігерлер деемделу мен кеңес алуларын ұйымдастыру.

Толығырақ

Контактная информация:

г. Алматы, ул. Курмангазы 120 тел: +7 (727 ) 292-48-99 тел/факс +7 (727) 292-41-49 Ахтанова Асия Тахавиевна www.ardi.kz

Серіктестер